×

Big data in de zorg

LinkedIn
Facebook
Twitter
RSS

Ook in de zorg is ‘big data’ aan de orde. We creëren meer data in deze sector dan ooit tevoren. Het is veel informatie waar we eigenlijk veel te weinig mee doen. Dit is met name ten koste voor de patiënt, omdat mogelijke behandelingen op deze manier uitblijven.

Big data is eigenlijk niets meer dan het ontdekken van patronen, waarmee we verbanden kunnen trekken tussen verschillende bronnen van informatie.

 

Privacy en big data

Privacy en big data gaan goed samen, mits er goed gekeken wordt naar welke data er gebruikt kan worden. De privacy wetgeving biedt daarin een goede leidraad. Het uitgangspunt van deze wetgeving is immers data minimalisation.

In de praktijk hebben we gelukkig de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen persoons- en anonieme gegevens. Met anonieme gegevens mag bijna alles en kan dus snel aan de slag gegaan worden.

 

Toestemming van de patiënt

Op dit moment is het nodig dat de patiënt toestemming geeft voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Dit ook als het gaat om nieuwe onderzoeken en het gebruik van big data.

In de toekomst zou dit wellicht kunnen veranderen en zou de patiënt automatisch toestemming kunnen geven en enkel ‘bezwaar’ kunnen maken indien hij/zij dit wilt.

 

Geldbesparing met big data

Het ultieme doel moet zijn om betere behandelingen te kunnen aanbieden door middel van big data. Het zou een groot succes kunnen opleveren, met name voor de patiënt. Voorlopig zijn er nog heel wat uitdagingen voordat we zover zijn. Deze uitdagingen gaan wij graag met u aan!

In4data